• Επικοινωνήστε μαζί μας  για μελέτη στον χώρο σας χωρίς χρέωση
  • DirectionΑυστραλίας 74, 85100 Ρόδος
  • Emailinfo@houlis.gr
  • Phone22410 77780

 Houlis Εμποροτεχνική

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ρεύματος) ονομάζονται τα συστήματα  που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο (φωτοβολταϊκά) ή τον άνεμο (ανεμογεννήτρια),ροής νερού(υδροηλεκτρικά) και την αποθηκεύουν σε συσσωρευτές (μπαταρίες), παρέχοντας ενεργειακή αυτονομία. Σε αυτά τα συστήματα κατά τη διάρκεια ανυπαρξίας ενέργειας από ήλιο ή άνεμο το φορτίο τροφοδοτείται μέσω των συσσωρευτών. Τα  αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούνται από:

  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια ή ανεμογεννήτριες τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική,
  • Μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας,
  • Διαχειριστή (ή διαχειριστές) αυτόνομου δικτύου για τη μετατροπή του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος σε εναλλασσόμενο για τροφοδότηση των οικιακών φορτίων,
  • Ρυθμιστή φόρτισης που καθορίζει τη λειτουργία των φ/β πλαισίων και ρυθμίζει την τάση για τη φόρτιση των μπαταριών.

Σήμερα υπάρχει πληθώρα μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κεραίες τηλεπικοινωνιακών σταθμών, εξοχικά σπίτια, αντλίες άντλησης νερού, χιονοδρομικά κέντρα, τροχόσπιτα, φάρους, μετεωρολογικούς σταθμούς, υπαίθρια φωτιστικά σώματα, σκάφη και άλλα τα οποία καθίστανται ενεργειακά αυτόνομα.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΔΕΗ

Στα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο φωτοβολταϊκά συστήματα, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά, τροφοδοτεί τα ηλεκτρικά φορτία και η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας εφ' όσον υπάρχει διαβιβάζεται και πωλείται στο δίκτυο. Στις περιπτώσεις όμως που η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά δεν επαρκεί για να καλύψει τα φορτία τότε το δίκτυο παρέχει τη συμπληρωματική ενέργεια. Έτσι στα διασυνδεδεμένα συστήματα υπάρχουν δύο μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ένας μετράει την ενέργεια που δίνεται στο δίκτυο και ο άλλος την ενέργεια που παρέχει το δίκτυο. Επίσης στη περίπτωση των διασυνδεδεμένων συστημάτων δεν απαιτείται χρήση συσσωρευτών, γεγονός που ελαττώνει το αρχικό κόστος της εγκατάστασης καθώς και το κόστος συντήρησης.