• Επικοινωνήστε μαζί μας  για μελέτη στον χώρο σας χωρίς χρέωση
 • DirectionΑυστραλίας 74, 85100 Ρόδος
 • Emailinfo@houlis.gr
 • Phone22410 77780

 Houlis Εμποροτεχνική

Net Metering

Από τις 8 Μαίου του 2015 άνοιξε για την Ελληνική επικράτεια η διαδικασία κατάθεσης φακέλων – αιτήσεων για το σύστημα Net Metering στα κατά τόπους τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ. Τα όρια για τις αιτήσεις του συστήματος είναι 20kW για την διασυνδεδεμένη χώρα (ηπειρωτική Ελλάδα) και για την περιοχή της Κρήτης και έως 10kW για τα υπόλοιπα μη διασυνδεδεμένα νησιά (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα).

Τα ανωτέρω όρια μπορούν να μεταβληθούν προς τα πάνω και να φτάσουν έως το 50% της συμφωνηθέντος ισχύος κατανάλωσης εφόσον αυτή η τιμή είναι μεγαλύτερη από τα προαναφερθέντα όρια.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ισχύς ενός συστήματος net metering δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500kW.

Ειδικά για νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), με κοινωφελείς ή κοινού ενδιαφέροντος σκοπούς, ανεξαρτήτως περιοχής (ηπειρωτική ή μη) η ανώτατη ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται στο 100% της ισχύς κατανάλωσης.

Τι είναι λοιπόν το net metering;

Το net metering είναι μια μέθοδος συμψηφισμού της ενέργειας που παράγει το ΑΠΕ σύστημα μας με την ενέργεια που καταναλώνουμε από το δημόσιο δίκτυο. Επί της ουσίας δηλαδή η μέθοδος αυτή συμψηφίζει ενέργεια παραγωγής με κατανάλωσης (kWh) και όχι το χρηματικό τους αντίτιμο (€). Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το ΑΠΕ σύστημα μας ενέργειας με την καταναλισκομένη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού. Ο συμψηφισμός διενεργείτε τουλάχιστον μία φορά ανά έτος.

Κάτι που πρέπει να επισημάνουμε: σε περίπτωση που βρεθεί τέλος του έτους ότι έχουμε καταναλώσει περισσότερη ενέργεια από ότι παράγαμε πληρώνουμε την διαφορά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν έχουμε κάποια οικονομική απολαβή.

Ποιος έχει δικαίωμα ένταξης στο net metering;

Δικαίωμα ένταξης στο net metering έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού διακαίου) τα οποία είτε έχουν στη κυριότητα τους τον χώρο εγκατάστασης του συστήματος είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση κτλ.) και έχουν εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Σημαντική προϋπόθεση για ένταξη στο net metering είναι η πλήρη εξόφληση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας του προμηθευτή ή η ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών προς τον οικείο πάντα προμηθευτή.

Διαδικασία ένταξης στο net metering

Η διαδικασία ένταξης στο net metering είναι η ακόλουθη:

 • Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών για το πρόγραμμα
 • Συμπλήρωση αίτησης στο αρμόδιο τοπικό τμήμα του ΔΕΔΔΗΕ με ταυτόχρονη κατάθεση των ανωτέρων δικαιολογητικών
 • Σύνταξη προσφοράς από ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση συστήματος
 • Πληρωμή τελών σύνδεσης προς ΔΕΔΔΗΕ
 • Υπογραφή προσφοράς σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ
 • Σύνταξη σύμβασης συμψηφισμού από ΔΕΗ
 • Υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού ΔΕΗ
 • Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ
 • Αίτηση ως προς τον ΔΕΔΔΗΕ για ενεργοποίηση σύνδεσης
 • Διασύνδεση συστήματος από ΔΕΔΔΗΕ και αυτόματη ενεργοποίηση της σύμβασης που υπογράψαμε για 25 έτη

(όλη την παραπάνω διαδικασία μπορεί να την αναλάβει το γραφείο μας).

Απόδοση και Πλεονεκτήματα συστήματος

Η απόδοση τέτοιου είδους συστημάτων ποικίλοι ανάλογα με το μέγεθος και την περιοχή εγκατάστασης του. Σε γενικές γραμμές πάντως η απόσβεση είναι μεταξύ 3 και 6,5 ετών. Μιλάμε δηλαδή για απόσβεση της τάξης 15 – 33%. Όσο για τα πλεονεκτήματα αναφέροντας μόνο τα κύρια έχουμε τα εξής:

 • Ξεχνάμε τις αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ
 • Κλειστό συμβόλαιο για 25 έτη
 • Καλός χρόνος απόσβεσης επένδυσης ιδίως σε σχέση και με τα χρήματα που επενδύουμε
 • Εργοστασιακή εγγύηση υλικών με ταυτόχρονη εγγύηση της απόδοσης τους άνω του 80%
 • Γινόμαστε ποιο φιλικοί ως προς το περιβάλλον και ως προς την τσέπη μας
 • Ειδικά για την περιοχή της Ρόδου (ως ένα από τα πιο ηλιόλουστα μέρη παγκοσμίως) οι αποδόσεις του συστήματος μας είναι ακόμα καλύτερες

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και έναν ενδεικτικό πίνακα κόστους και απόσβεσης μερικών συστημάτων net metering:

Kw Συστήματος Kwh Παραγωγής* Κόστος** σε € Εξοικονόμηση σε € ετήσια Εκτίμηση Απόσβεσης
 1 1.900  2.150 360 6.5 έτη
 2 3.800 3.150 750 5 έτη
 4 7.700   5.250 1.450   4 έτη
 5 9.600 6.500 1.770 4 έτη
 8 15.100 9.350 2.790 3.7 έτη
 10 19.300 10.800 3.570 3.5 έτη

* Περίπου υπολογισμός για περιοχή Ρόδου

** Στο κόστος δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και το κόστος εγκατάστασης

Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανά περίπτωση. Για Δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας και για προσφορά πάνω στις δικές σας ανάγκες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί σας.