• Επικοινωνήστε μαζί μας  για μελέτη στον χώρο σας χωρίς χρέωση
  • DirectionΑυστραλίας 74, 85100 Ρόδος
  • Emailinfo@houlis.gr
  • Phone22410 77780

 Houlis Εμποροτεχνική

Υβριδικά ΑΠΕ

Συνήθως πρόκειται για αυτόνομα συστήματα που αποτελούνται από τη Φ/Β συστοιχία σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας όπως μια γεννήτρια εσωτερικής καύσης ή άλλη μορφή ΑΠΕ.

Ένα υβριδικό σύστημα ισχύος είναι ένα δυναμικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί πάνω από μία μεθόδους παραγωγής για να καλύπτει την απαιτούμενη ενέργεια. Συχνό φαινόμενο, όμως, είναι να συνδυάζεται μία ανανεώσιμη πηγή και μία συμβατική πηγή ενέργειας όπως η τροφοδοσία από το τοπικό δίκτυο ή από ηλεκτρογεννήτριες πετρελαίου (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος - Η/Ζ), μπαταρίες και γεννήτριες μετατροπής. Γενικά τα υβριδικά συστήματα συνδυάζουν τις μορφές ενέργειας για να τροφοδοτούν το σύστημα συνεχώς με σταθερή τάση, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους διακοπής της τροφοδοσίας. Χαρακτηρίζονται ως δυναμικά συστήματα, καθώς είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εναλλάσσονται ανάμεσα στις διαθέσιμες πηγές ενέργειας ή και να τις συνδυάζουν ταυτόχρονα με αποτέλεσμα να εξαρτώνται κατά το ελάχιστο από τις μεταβολές των εξωγενών παραγόντων, όπως το τοπικό δίκτυο, η ηλιοφάνεια, η ένταση του ανέμου, η ροή του νερού κ.τ.λ..